Försäljningsvillkor Semilac Sverige

Här ges information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som Internetkund hos Semilac Sverige enligt Konsumentköplagen och Distanstavtalslagen.

Vanliga Frågor:

När du hittar en vara du vill köpa väljer du antal och klickar på ”Köp”. Din kundvagn uppdateras med den tillagda varan. Vill du fortsätta handla klickar du runt på sidan och lägger till varor efter hand. Du kan hela tiden ändra antal och ta bort varor direkt i din kundvagn.

När du är klar fortsätter du till kassan. Här kontrollerar du att din kundvagn stämmer, väljer önskat betalsätt och fyller i dina uppgifter. Om du är registrerad hos oss sedan tidigare kan du logga in för att hämta sparade uppgifter.

Klicka på Slutför beställning – klart! Nu skickas din order till oss och du får tillbaka en orderbekräftelse via e-post som ett kvitto på att ordern är mottagen.

OBS. Vi kan inte uppdatera eller komplettera beställningar efter order är lagt i systemet.

När du gjort en beställning sänder våra system automatiskt ett e-mail där det står angivet vilka produkter du har valt. Det automatiska e-mailet är INTE är en juridiskt bindande orderbekräftelse eller accept, innebärande att man ingått ett avtal. Det är endast ett elektroniskt svar från våra system för att bekräfta att beställningen är riktigt utförd.

Priserna på Nagelbutiken.se Webbshop uppdateras i realtid. Priserna är angivna inklusive moms och i vissa fall kan frakt tillkomma. Priserna är angivna i svenska kronor. T&T Nail Art HB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan T&T Nail Art HB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning sker mot postförskott , kontokort eller faktura. Försäljning till företag mot faktura sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (15) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot postförskott.

För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på utestående belopp med tjugoåtta (28) %  per månad plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 290 kr plus moms.

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till T&T Nail Art HB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör. För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till T&T Nail Art HB omgående, dock senast 14 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 14 dagar förbehåller sig T&T Nail Art HB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsumentprivatperson) avhjälper T&T Nail Art HB på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för T&T Nail Art HB. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

I förhållande till näringsidkare Föreligger fel som T&T Nail Art HB ansvarar för, åtar sig T&T Nail Art HB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. T&T Nail Art HB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

T&T Nail Art HB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. T&T Nail Art HB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. T&T Nail Art HB kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för T&T Nail Art HB. T&T Nail Art HB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Om du inte har bokat ett specifikt leveransdatum kan du räkna med att leveransen tar ca 5 arbetsdagar, oftast får du dina produkter snabbare. Vi reserverar oss för förseningar samt slutförsäljning eller rea då kan leveranstid vara mellan 5 och 10 dagar. När vi skickar produkterna får du ett mail med kollinummer där du själv kan söka var ditt paket befinner sig.

Beställer du för mer än 999 kr skickar vi din order kostnadsfritt till dig i hela sverige. Om ordervärdet understiger detta belopp tillkommer en fraktkostand på 79 kr. Ökning från 500 till 999 kr är en nödvändigt åtgärd för att kunna fortsätta att erbjuda våra kraftigt rabatterade priser. Basbelopp på 79 kr för inköp under 999 kr förblir också detsamma. Vi tackar alla våra kunder för er förståelse och lovar att alltid göra vårt bästa för att kunna erbjuda högkvalitativa produkter till bästa möjliga pris.

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om 150 kr vid betald frakt och 250 kr när sendingen är fraktfri om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning ovan (Ångerrätt).

Om leveransen returneras till oss och du vill få den skickad till dig igen tillkommer en extra kostnad på 50Kr (beställningar under 999Kr) eller 100Kr (beställningar över 999Kr).

Om den aktuella produkten fortfarande har garanti kan du besöka en av våra butiker eller kontakta kundtjänst för att upprätta ett serviceärende. Beroende på vad för produkt det gäller kommer Semilac Sverige byta ut den eller skicka produkten vidare till en auktoriserad serviceverkstad för bedömning och eventuell åtgärd. OBS! Garantitiden gäller 2 år från inköpsdatum enligt faktura eller kvitto.

Har du inte möjlighet att besöka vår butik rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst på info@semilac.se.

Observera!

Tänk på att ett funktionsfel skall reklameras inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Du måste även kunna styrka ditt köp vid en reklamation, vi rekommenderar bifogande av kvitto eller följesedel.

Semilac Sverige testar alla inlämnade produkter och gör en initial bedömning om vidare åtgärd.

Observera att en felsökningsavgift på 250 SEK kan komma att debiteras om:

  • Produkten konstateras som felfri
  • Felet faller utanför garantin p.g.a. handhavandefel eller annan felaktig hantering

Om produkten undersökts av Semilac Sverige som konstaterar att felet inte täcks av garanti eller reklamationsrätt (T.ex. pga. yttre åverkan, felaktig hantering eller att felet inte bedöms som ursprungligt), samt om inga fel konstateras – kan avgiften bli betydligt högre.

Vid eventuell tvist följer Semilac Sverige ARN:s rekommendationer.

 Online reklamationsblankett ska fyllas i vid reklamationer:  Klicka här! 

Returfrakten

Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta.


Tvist

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: http://www.arn.se/ 
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: http://ec.europa.eu/odr

Dem flesta produkter som säljs hos Semilac Sverige är avsedda för yrkesmässig (professionell) användning och får endast användas av legitimerade och utbildade nagelteknologer. Genom att göra en beställning hos oss bekräftar kunden att hon/han handlar som företag samt är en certifierad specialist med utbildning inom skönetsbranschen. Om produkten används utan lämplig utbildning så gör det på köparens egen risk. Vi bär inget ansvar om våra produkter används på felaktigt sätt och kan ej garanterar att kunden får den önskade resultat utan relevant utbildning.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar mm som förekommer på T&T Nail Art HB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

T&T Nail Art HB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. T&T Nail Art HB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Länkar till tredje parts webplatser. Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av T&T Nail Art HB och T&T Nail Art HB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. T&T Nail Art HB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från T&T Nail Art HB av aktuell webbplats.